Top

白蘭地收購價格表

Rémy Martin Cognac人頭馬白蘭地收購價格表


人頭馬  干邑白蘭地 收購價格表

Rémy Martin Cognac Purchase Price table

酒品名稱   0.7L 1.0L 1.5L 3.0L
A1 路易十三 JEROBOAM 3L - - - - -
A2 路易十三 黑蘊典藏 - - - - -
A3 路易十三 黑珍珠 - - - - -
A4 路易十三 黑珍珠140週年 - - - - -
A5 路易十三 白頭 1950s 40000-50000 - - -
A6 路易十三 白頭 1960s 40000-50000 - - -
B1 路易十三 銅片 1970s - 38000 - - -
B2 路易十三 1980s - 36000 - - -
B3 路易十三 1990s - 36000 - - -
B4 路易十三 千禧 - 50000 - - -
B5 路易十三 千禧2000 - 40000 - - -
B6 路易十三 貝殼盒 - 40000 - - -
C1 路易十三 新版 - 45000 - - -
C2 路易十三 Mini - 3000 - - -
C3 路易十三 Mini - 3000 - - -
C4 人頭馬 金色年代 綠盒版 10000-16000 - - -
C5 人頭馬 金色年代 金盒版 10000-16000 - - -
C6 人頭馬 EXTRA 瓷瓶 - 5000 - - -
D1 人頭馬 EXTRA 單帶 - 6000 - - -
D2 人頭馬 EXTRA 雙帶 - 6000 - - -
D3 人頭馬 EXTRA 直瓶 - 6000 - - -
D4 人頭馬 EXTRA 馬蹄 5500-6000 - - -
D5 人頭馬 EXTRA 大餅 5000-5500 - - -
D6 人頭馬 EXTRA 新加坡版 - 8000 - - -
E1 人頭馬 鑽石 - 6000 - - -
E2 人頭馬 1988 - 2500 - - -
E3 人頭馬 1998 - 3000 - - -
E4 人頭馬 XO 綠瓶 - 4000 6000 10000 30000
E5 人頭馬 XO 大花 - 3000 4000 7000 20000
E6 人頭馬 XO 小花 - 2200 3000 5000 10000
F1 人頭馬 XO 無花 - 2000 3000 5000 7000
F2 人頭馬 XO 新版 - 1800 2500 4000 6000
F3 人頭馬 XO釀酒大師28 - 2000 3000 5000 7000
F4 人頭馬 250週年 - 12000 - - -
F5 人頭馬 1965 - 6000 - - -
F6 人頭馬 NAPOLEON  - 1200 - - -
G1 人頭馬 NAPOLEON  - 1200 1800 2500 -
G2 人頭馬 NAPOLEON  - 1000 1500 2000 -
G3 人頭馬 釀酒大師16號 - 1000 1500 2000 -
G4 人頭馬 VSOP 金標  - 1200 1800 3000 6000
G5 人頭馬 VSOP 黑標 - 1000 1500 2500 5000
G6 人頭馬 VSOP 圓標 - 800 1200 2000 4000
H1 人頭馬 VSOP 新版 - 600 1000 1500 3000
H2 人頭馬 VSOP - 600 1000 1500 3000
H3 人頭馬 CENTAURE 誠印 - 1000 - - -
H4 人頭馬 白人馬像 5000-5500 - - -
H5 人頭馬 藍人馬像 5000-5500 - - -
H6 人頭馬 金人馬像 5000-5500 - - -
K1 人頭馬 1738 - 800 - - -
K2 人頭馬 CLUB - 1000 1500 3000 6000
K3 人頭馬 釀酒大師 - 800 1200 - -
K4 人頭馬 VSOP 蔡依林 - 600 1000 1500 3000
K5 人頭馬 VSOP 火焰 - 600 1000 1500 3000
K6 人頭馬 VSOP 坎城紀念 - 600 1000 1500 3000

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康