Top

白蘭地收購價格表

Martell Cognac馬爹利白蘭地收購價格表


馬爹利  干邑白蘭地 收購價格表

Martell Cognac Purchase Price table

酒品名稱  0.5L 0.7L 1.0L 1.5L 3.0L
A1 馬爹利 L'or 金王 - * - - -
A2 馬爹利 L'or 金王 - 14000 - - -
A3 馬爹利 緞帶水晶 - 14000 - - -
A4 馬爹利 藍帶水晶 - 13000 - - -
A5 馬爹利 EXTRA - 12000 - - -
A6 馬爹利 EXTRA - 10000 14000 - -
B1 馬爹利 EXTRA - 7000 - - -
B2 馬爹利 EXTRA 凱旋 - 6000 - - -
B3 馬爹利 EXTRA 尚選 - 5000 - - -
B4 馬爹利 XO 紅帶 - 6000 8500 - -
B5 馬爹利 XO 銀帶 綠瓶 - 4000 5500 8500 20000
B6 馬爹利 XO 銀帶 - 3500 5000 7500 18000
C1 馬爹利 XO - 2500 3500 5500 -
C2 馬爹利 XO 300週年紀念版  - * - - -
C3 馬爹利 NAPOLEON 聖杯 - 6000 - - -
C4 馬爹利 NAPOLEON 黑帶 - 2500 - - -
C5 馬爹利 NAPOLEON - 1800 - - -
C6 馬爹利 NAPOLEON - 1500 - - -
D1 馬爹利 NOBLIGE 名仕 - 800 1400 2000 5000
D2 馬爹利 NOBLIGE 名仕 - 700 1200 1500 4000
D3 馬爹利 ODYS - 1000 - - -
D4 馬爹利 CORDON BLEU - 8000 - - -
D5 馬爹利 CORDON BLEU - 6000 - - -
D6 馬爹利 CORDON BLEU 綠瓶 - 3000 4500 7000 15000
E1 馬爹利 CORDON BLEU 白瓶 - 2500 3500 5500 12000
E2 馬爹利 CORDON BLEU 100th - * - - -
E3 馬爹利 CORDON BLEU - * - - -
E4 馬爹利 CORDON BLEU 復刻版 - 3000 - - -
E5 馬爹利 vsop 香蕉標  - 2000 - - -
E6 馬爹利 vsop  - 2000 - - -
F1 馬爹利 vsop 磨砂   2000 6000 5000 10000
F2 馬爹利 vsop 磨砂 - 2000 3000 5000 10000
F3 馬爹利 vsop 綠瓶 - 1000 1500 3000 6000
F4 馬爹利 vsop 標準版 - 800 1200 2000 4000
F5 馬爹利 vsop - 800 - - -
F6 馬爹利 vsop - 800 - - -

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康